pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 17, 2012 3:35 pm Lees verder →

Wet werk en bijstand verandert: hoe en wat?

Roerdalen – Het kabinet heeft met ingang van 1 januari 2012 de Wet werk en bijstand (WWB) op enkele onderdelen aangescherpt. Er gelden daarom nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. Voor mensen die al een bijstandsuitkering hebben geldt een overgangsperiode. Deze cliënten ontvangen hierover persoonlijk bericht. We hebben de belangrijkste veranderingen voor u op een rijtje gezet.

Jongeren
De Wet investeren in jongeren (WIJ) is afgeschaft. Deze is opgenomen in de Wet werk en bijstand (WWB). Jongeren die bijstand aanvragen moeten vanaf 1 januari 2012 eerst vier weken op zoek naar werk of een opleiding. In deze vier weken is er nog geen recht op een uitkering.

Gezin
Nieuw is de gezinsuitkering. Dit houdt in dat het inkomen en het vermogen van alle gezinsleden mee telt voor de bijstandsuitkering. Het hele gezin krijgt samen één bijstandsuitkering; de sociale dienst verdeelt dit bedrag en betaalt het in gelijke delen aan alle gezinsleden. U kunt een gezin vormen met uw partner, uw kind(eren), minderjarig of meerderjarig, de meerderjarige partner(s) van uw meerderjarige kind(eren), uw vader en/of moeder.

Verder komen er strengere eisen voor de ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar. Ook komt er een nieuwe regeling voor vrijlating van inkomsten voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.

En verder…
• De sociale dienst kan een tegenprestatie voor de bijstand vragen. Die tegen¬prestatie bestaat uit werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving.
• Bent u jonger dan 65 jaar en hebt u geen sollicitatieplicht? Dan mag u in 2012 maximaal vier weken per jaar naar het buitenland. Bent u 65 jaar of ouder en hebt u een aanvullende inkomensvoorziening (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Dan mag u 13 weken per jaar naar het buitenland.
• Er komt een landelijke inkomensgrens voor enkele regelingen voor mensen met een minimuminkomen, namelijk maximaal 110% van de bijstandsnorm. Voorheen mochten gemeenten zelf bepalen welke inkomensgrens er voor deze regelingen gold.

Het aanvragen van een bijstandsuitkering doet u bij het UWV-Werkbedrijf, Looskade 4, 6041 LE Roermond. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen: (0475) 786 500. Voor overige vragen kunt u ook bellen met het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente, telefoon: (0475) 538 888, elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.Posted in: roerdalen, roermond