pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By oktober 29, 2011 9:16 am Lees verder →

Wetenswaardig Algemeen totaal rookverbod in alle horeca bepleit

 
Roerdalen/Rotterdam – Vandaag heeft Clean Air Nederland via haar advocaat de Nederlandse Staat in een bodemprocedure gedagvaard. Doel van deze procedure is dat het rookverbod in de horeca opnieuw zal gelden voor de gehele sector. Dit jaar zijn grote groepen cafés uitgezonderd van het rookverbod. Het gaat om de kleine horeca zonder personeel, waarop voorheen wel een rookverbod van toepassing was. Dit druist in tegen alle afspraken die Nederland hierover in internationaal verband heeft gemaakt. Ook is de versoepeling van het rookverbod in strijd met de Tabakswet.
 
Versoepeling rookverbod
“Het gevolg van de versoepeling van het rookverbod is, dat de helft van alle cafés mét werknemers zich inmiddels ook al niet meer aan het rookverbod houdt. De ingewikkelde regelgeving maakt handhaving moeilijk. Bovendien wordt door de nVWA nauwelijks actief gecontroleerd, en zijn de sancties voor een horecaondernemer die de wet overtreedt veel te laag”, aldus Willem van den Oetelaar, woordvoerder van Clean Air Nederland. “Duizenden werknemers, veelal jonge studenten, werken daarom weer in een kankerverwekkende omgeving, een onacceptabele situatie.”
 
Internationale verplichtingen
Nederland heeft in een tweetal internationale overeenkomsten vastgelegd een actief tabaksontmoedigingsbeleid te zullen voeren. En die afspraken zijn niet vrijblijvend.
 
Sinds 2005 is Nederland partij bij de Kaderovereenkomst van de WHO (Wereld-gezondheidsorganisatie) voor de bestrijding van tabaksgebruik. Deze overeenkomst vereist een actieve opstelling van de overheid om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Ook schrijft ze maatregelen voor om te voorzien in de bescherming tegen blootstelling aan tabaksrook door werknemers en door bezoekers van openbare ruimten. De voorgeschreven maatregelen vergen een 100% rookverbod in de horeca. De versoepeling van het rookverbod druist lijnrecht in tegen de verplichtingen op grond van dit door Nederland ondertekende verdrag.
 
In het kader van de Raad van de Europese Unie is Nederland ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de Aanbeveling van 30 november 2009 met betrekking tot rookvrije ruimten. De versoepeling van het rookverbod is strijdig met deze aanbeveling.
 
Tabakswet
Het besluit om horeca zonder personeel uit te zonderen van het rookverbod is niet te rijmen met het hogere doel van de Tabakswet, namelijk het beschermen van de gezondheid van werknemers en bezoekers. Dit besluit is onrechtmatig wegens strijd met hoger recht.
 
 
 
Kritiek Raad van State
De Raad van State, onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur, heeft eerder al forse kritiek geuit op deze gang van zaken. Het ontbreken van personeel is geen argument om het rookverbod te versoepelen, aldus de Raad van State. De Tabakswet heeft immers mede als doel de gezondheid van de cafébezoeker te beschermen en het roken te ontmoedigen. Ook de sociale functie van het kleine café, waarop de regering heeft gewezen, mag geen reden zijn. Grotere cafés hebben eveneens een sociale functie. De permanente uitzondering voor de kleine horeca is dan ook volledig in strijd met de Tabakswet, aldus de Raad van State.
 
Clean Air Nederland wordt in deze rechtszaak ondersteund door KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, en het Astma FondsPosted in: roerdalen