By oktober 7, 2011 5:56 pm Lees verder →

Wetenswaardig: over de prijzen van uw medicijnen

Roerdalen – Met ingang van 1 januari 2011 zijn de prijzen van de medicijnen aangepast. Het kan gebeuren dat u nu opeens een andere prijs voor uw medicijn moet betalen. Kijk voor meer informatie over de juiste tarieven op de speciale tarievenposter.
Wat houdt deze tariefstructuur in?
De zorgverlening van de apotheek heeft per handeling of situatie een vaste prijs. In plaats van één standaardtarief voor alle recepten, zijn er nu verschillende tarieven. Zo is er een tarief voor medicijnen die voor het eerst worden verstrekt, voor medicijnen die tijdens de avond, nacht of op zondag worden afgehaald, maar ook voor medicijnen die bereid moeten worden. Daardoor kan de prijs die u betaalt hoger of lager uitvallen die u gewend was. In de meeste gevallen zijn de medicijnen goedkoper geworden.
Wat betekent dat voor u?
De prijs die u moet betalen is nu dus afhankelijk van de zorg die de apotheek moet leveren bij het overhandigen van uw medicijn. Soms pakt dat duurder voor u uit en in andere gevallen bent u goedkoper uit.
Enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:
Voorbeeld 1
U gaat ’s avonds, ‘s nachts of op zondag naar de Huisartspost. U hebt met spoed medicijnen nodig. Omdat u de medicijnen buiten de normale openingstijden nodig hebt, zijn hier extra kosten aan verbonden. Dit zult u terugzien in het bedrag dat de apotheker bij u of bij uw zorgverzekering in rekening brengt.
Voorbeeld 2
U gebruikt een medicijn waarvoor een speciale bereiding nodig is. Ook al betreft het schijnbaar eenvoudige oogdruppeltjes. De kosten hiervoor zijn door de extra werkzaamheden hoger dan wanneer de fabrikant het medicijn al kant en klaar bij de apotheker heeft afgeleverd. U zult dit hogere tarief terugzien op de rekening van uw medicijnen.
Voorbeeld 3
Uw arts schrijft u een nieuw medicijn voor, bijvoorbeeld om uw bloeddruk te verlagen. De apotheker zal u dit medicijn leveren en u de eerste keer extra uitleg geven over het gebruik daarvan. Voor deze zorg geldt een beperkte toeslag.
Wanneer u dit medicijn nogmaals haalt bij uw apotheek, dan zult u merken dat het tarief voor uw medicijn lager is. Dit heeft te maken met de kosten van de zorgverlening rond de levering. In de apotheek is immers minder tijd voor uitleg nodig, wanneer u het medicijn al gebruikt.
Opbouw tarief
Het tarief is opgebouwd uit twee onderdelen: de kosten voor het medicijn en de kosten voor de zorgverlening van de apotheek. Beide kennen een maximum. De apotheken kunnen zelf bepalen of zij een lager tarief willen rekenen. Het totale tarief van hetzelfde medicijn kan per apotheek en per situatie verschillen.
Wat betekent dat voor uw declaratie?
U declareert gewoon het hele tarief bij uw zorgverzekeraar. Die bepaalt op basis van de polis die u hebt gesloten welke vergoeding u krijgt voor uw zorgkosten. Dus ook voor de medicijnen die u gebruikt.
Hoe kan de apotheker u helpen?
Om te beginnen kan uw apotheker al uw vragen over de tarieven beantwoorden. De apotheker kan u uitleggen waaruit de zorg bestaat, waarvoor het tarief geldt.
Natuurlijk kunt u altijd vragen stellen over de medicijnen die u al gebruikt zonder dat u daarvoor meteen een rekening krijgt gepresenteerd.
Maximum apotheektarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor meer informatie zie de NZa website, www.nza.nlPosted in: roerdalen