By juli 29, 2011 7:30 am Lees verder →

Wetenswaardigheden: over medicijnen zonder recept: 7 belangrijke punten

Roerdalen – Medicijnen die u zonder recept kunt halen heten vrij verkrijgbare medicijnen. Dat kan makkelijk zijn en goed werken bij kleine kwaaltjes. Maar vrij verkrijgbare medicijnen zijn wél medicijnen en die hebben altijd voor- en nadelen. Dus kies bewust. Dat geldt vooral als u een vrij verkrijgbaar medicijn gebruikt naast medicijnen op recept. Let op zeven belangrijke punten.

Zeven belangrijke punten
Zeven belangrijke punten kunnen u helpen de juiste beslissingen te nemen op het gebied van vrij verkrijgbare medicijnen. Deze punten zijn ook nuttig als u in uw apotheek om informatie vraagt; daar helpt men u graag uitzoeken welke oplossing u het beste kunt kiezen.

1. Wat is er aan de hand?

Vraag u af: van welke verschijnselen heb ik precies last? En op welke tijdstippen? Overdag, `s nachts? Waardoor zou het kunnen komen?

Voorbeelden
Opboeren kan te maken hebben met te snel eten.
Steeds niezen zonder dat je echt verkouden bent, kan wijzen op een allergie.
2. Zelf ‘dokteren` of naar de huisarts?

Veel klachten gaan vanzelf over. Vraag u af: zie ik het even aan, of doe ik er nu zelf iets tegen? Of ga ik naar de dokter? Een kwestie van afwegen.

Tip
Twijfelt u, zoek dan informatie bij de apotheek, in een folder over vrij verkrijgbare medicijnen of op deze website.

Voorbeeld
Paracetamol helpt meestal goed tegen hoofdpijn, maar wie heel vaak hoofdpijn heeft, doet er verstandig aan om naar de huisarts te gaan. Dat geldt ook bij plotseling optredende ernstige hoofdpijn als de patiënt die nooit eerder heeft gehad.

3. Wat zijn de omstandigheden, medisch gezien?

Uw omstandigheden spelen een rol. Daar moet u rekening mee houden bij de keuze van een vrij verkrijgbaar medicijn. Bijvoorbeeld:
U bent zwanger
U geeft borstvoeding
U hebt een chronische ziekte
U bent boven de zeventig
U bent allergisch voor bepaalde stoffen
Kinderen en ouderen hebben vaak een lagere dosering nodig, of een ander middel. Voor hen is een bezoek aan de huisarts vaker de juiste beslissing dan voor overigens gezonde volwassenen.

Voorbeelden
Het vrij verkrijgbare medicijn loperamide (tegen diarree) mag niet gebruikt worden door kinderen onder de acht jaar.
Brandend maagzuur door druk op de maag komt nogal eens voor tijdens de zwangerschap. Maar niet alle middelen tegen brandend maagzuur zijn geschikt voor zwangere vrouwen.
4. Hoe lang bestaan de klachten al?

Of het nodig is iets aan een klacht te doen, verschilt per persoon en per situatie. Soms is het reëel het even aan te zien, een andere keer is behandeling wel gewenst.

Voorbeelden
Als de ontlasting twee dagen uitblijft, kan dat normaal zijn. Een laxeermiddel nemen hoeft niet; een stevige wandeling en/of meer water drinken kan de darmen in beweging zetten.
Al een paar uur last van keelpijn? Gorgelen met zout water of zuigen op een dropje of snoepje geeft verlichting, en keelpijn gaat verder meestal vanzelf weer over. Al twee weken keelpijn? Raadpleeg de huisarts.
5. Wat is er al aan de klacht gedaan?

Sta hier even bij stil. Al een vrij verkrijgbaar medicijn gebruikt, maar zonder resultaat? Misschien moet u nog even doorgaan, óf een ander vrij verkrijgbaar medicijn kiezen, óf overwegen om naar de huisarts te gaan.

Voorbeelden
De juiste behandeling van voetschimmel duurt vrij lang. Want als de schimmel verdwenen lijkt te zijn, moet je toch nog twee weken doorgaan met een antischimmelcrème of -spray.
Iemand die vaak hoofdpijn heeft en die daarvoor veel pijnstillers slikt, kan – raar maar waar – hoofdpijn hebben door de pijnstiller.
6. Gebruikt u (recept)medicijnen?

Het gaat zowel om middelen op recept als zonder recept, en ook om kruidenmiddelen. Dit is een belangrijk punt om twee redenen.
Ten eerste kan medicijngebruik juist de oorzaak van klachten zijn.
Ten tweede zijn sommige combinaties van medicijnen ongunstig. Als een vrij verkrijgbaar medicijn niet goed samengaat met een receptgeneesmiddel, kan uw apotheker u vaak een combinatie adviseren die wél kan.

Tips
Kijk in de bijsluiter van uw receptgeneesmiddel onder het kopje ‘wisselwerkingen` of ‘interacties` of er middelen zijn waarmee u het niet mag combineren. Let daarbij op de stofnaam van het vrij verkrijgbaar medicijn (de naam van de werkzame stof) want er zijn vaak verschillende merken met dezelfde werkzame stof.
U kunt ook kijken op deze website onder ‘Geneesmiddelen` bij de naam van uw receptgeneesmiddel.
Heeft u vragen? Bel even met uw apotheek!
Voorbeelden
Maagklachten kunnen een bijwerking van een pijnstiller zijn.
Misselijkheid kan een bijwerking zijn van een antibioticum.
Een pijnstiller met acetylsalicylzuur, ibuprofen of naproxen versterkt de werking van bloedverdunnende medicijnen. Als er dan ergens een bloeding optreedt, is die moeilijk te stelpen. In het ergste geval kan dat een hersenbloeding zijn.
In sommige vrij verkrijgbare medicijnen – tegen maagklachten, verstopping of diarree – zitten stoffen die de opname van andere geneesmiddelen in het lichaam verminderen. Die andere middelen werken dan minder goed.
7. Welk vrij verkrijgbare medicijnen kiezen?

Voor elke klacht zijn er vaak meer mogelijkheden: middelen met verschillen in werking, wijze van gebruik en prijs.
Ook bij vrij verkrijgbare medicijnen zit er een bijsluiter in de verpakking. Kijk vóór aankoop de bijsluiter even in. Wilt u de bijsluiters van verschillende middelen vergelijken? Dat kan. Let dan op de naam van de werkzame stof. Want merknamen kunnen verschillen, terwijl de werkzame stof hetzelfde is. Vraag gerust om toelichting en advies.

Tips
Een goedkoop middel kan even goed zijn als een duur middel. Het apotheekteam kan uitleg geven over de verschillen, zodat u bewust kunt kiezen.
Gebruikt u een vrij verkrijgbaar medicijn van iemand anders? Lees voor gebruik de bijsluiter.
Terug naar boven
De kennis van uw apotheek
Bij zelfzorg kunt u prima terugvallen op het team van uw apotheek. Een apotheekmedewerker luistert, stelt vragen over belangrijke punten en denkt met u mee. Dan kunt u beter afwegen wat u gaat doen aan uw klacht.

Kennis en zorg
De apotheekmedewerkers weten veel van medicijnen en wat ze niet weten, dat zoeken ze op, of vragen ze aan een collega. Sommige collega`s zijn namelijk gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld homeopathie of diabetes.
De belangrijkste zorg van de apotheek is dat u de juiste behandeling met medicijnen krijgt. En dat u bijvoorbeeld geen medicijnen krijgt die elkaar tegenwerken, of die niet bij u passen. Dit wordt ‘medicatiebegeleiding` of ‘medicatiebewaking` genoemd. Dat gebeurt altijd bij alle medicijnen die uw arts u voorschrijft. Als u dat wilt, kan dat ook voor de vrij verkrijgbare medicijnen die u bij de apotheek haalt.
Terug naar boven
Zelf keuzes maken
Zelfzorg houdt in:
De zorg voor je gezondheid in eigen hand nemen, maar zo nodig wel op tijd naar de huisarts gaan.
Nadenken over oorzaken, weten wat te doen bij eenvoudige kwaaltjes en wat te doen om erger te voorkomen.
Manieren vinden om met een chronische ziekte toch een goed leven te hebben.
Zelfzorg betekent ook: zelf keuzes maken. Bijvoorbeeld bij hoofdpijn: neem ik een pijnstiller of doe ik het even rustig aan?
Bij kleine kwaaltjes kan het lichaam vaak op eigen kracht genezen; met wat rust, frisse lucht, uitzieken en verstandig eten. En met eventueel een vrij verkrijgbaar medicijn om de klachten te verlichten.

Vrij verkrijgbare medicijnen

Vrij verkrijgbare medicijnen zijn medicijnen waarvoor geen doktersrecept nodig is.
Ze zijn vrij verkrijgbaar bij apotheek en drogisterij. Bijvoorbeeld pijnstillers, laxeermiddelen, neusdruppels of middelen tegen hooikoorts, reisziekte, voetschimmel of maagklachten.
Vrij verkrijgbare medicijnen zijn handig voor de huis- of reisapotheek. Dan hebt u ze bij de hand in onverwachte situaties, voor uzelf en vaak ook voor huisgenoten.

Opletten

Op zich zijn vrij verkrijgbare medicijnen meestal veilig, bij juist gebruik. Maar vrij verkrijgbare medicijnen kunnen ook bijwerkingen hebben.
Wie naast medicijnen op doktersrecept een vrij verkrijgbaar medicijn gaat gebruiken, moet extra opletten; bepaalde vrij verkrijgbare medicijnen gaan niet goed samen met sommige receptmedicijnen. En ook bij bij sommige vrij verkrijgbare medicijnen geldt soms het advies: pas op met de combinatie met alcohol.

Kies bewust, zoek informatie

Bewust kiezen begint met informatie zoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Stap eens bij de apotheek binnen. In het folderrek vindt u informatie over eenvoudige aandoeningen – van aambeien tot spier- en gewrichtspijn, van brandend maagzuur tot hoofdluis. U kunt lezen over oorzaken, oplossingen, vrij verkrijgbare medicijnen, en over de vraag: wanneer ga ik naar de huisarts? U kunt uw vraag natuurlijk ook voorleggen aan een van de medewerkers van de apotheek.
Op deze website vindt u informatie over medicijnen mét recept en zonder recept. Zie onder ‘Medicijnen`. Ook sommige kruidenmiddelen zoals Sint-Janskruid worden daar besproken.
De webapotheker op deze website beantwoordt vragen per e-mail. Kijk ook bij ‘Meest gestelde vragen`; misschien staat daar al een antwoord op uw vraag.
Bel even met uw apotheek, als u vragen heeft of twijfelt over uw medicijngebruik.
Kies bewust: let bij aanschaf en gebruik van vrij verkrijgbare medicijnen op de zeven belangrijke punten.Posted in: recept, roerdalen