pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 20, 2019 9:02 am Lees verder →

Roerdaljournaal.nl :Wist u … ( week 12 in 2019) ( verkiezingen vandaag actueel

Roerdalen – Vandaag, woensdag 20 maart, ivm de verkiezingen deze wekelijkse rubriek extra vroeg (verschijnt ook ook wekelijks in het Posters Waekblaad). De hele rubriek kunt u elke week lezen op www.roerdaljournaal.nl

Posters Journaal:..perfietelik…

Wist u…

…dat we deze week weer naar de stembus zijn gegaan of nog gaan, afhankelijk van het tijdstip dat u dit leest ( en als u nog moet kiezen: vergeet uw paspoort of identiteitsbewijs niet).

…dat ook het weer huis gehouden heeft in Postert: in de Vurensteeg raakte een kanjer van een eik ontworteld, geveld door de storm. (wel 60 tot 80 len volgens deskundigen misschien wel 100 jaar oud). Hij kwam in de wei terecht van Jules Vossen tegenover het kinderdagverblijf. Nellie Vossen maakte de foto’s van de boom met daarop een van hun kleinzonen.

…dat voor de verkiezing van Provinciale Staten twee huidige zittende raadsleden van Roerdalen op de kieslijst staan: Herman Nijskens uit Melick bij de VVD (bij plek 4) en Henk van der Linden uit St Odilienberg bij Lokaal Limburg (plek 2). Overigens staat op deze lijst nog een Melickse: Harda Bieshaar (plek 23). Bj de Waterschapsverkiezing staat ook huidig raadslid Jacqueline Aelen op lijst 11 ( plek 7).

…dat we eerst over de provinciale verkiezingen hebben, die dus het provinciaal parlement kiezen en die weer over enkele maanden de Eerste Kamer.

…dat we eerst wat staatsinrichting geven: de straks 75 gekozen leden van de Eerste Kamer vormen samen met de 150 leden van de Tweede Kamer, wat met een deftig woord heet: de Staten Generaal.
De Tweede Kamer wordt rechtstreeks door het volk gekozen. Echter, de Eerste Kamer indirect door het volk, namelijk door de gekozen leden van Provinciale Staten. Daarbij geldt een zg partijdiscipline: men stemt dan op kandidaten van de eigen partij, voor zover voorhanden, anders veelal gelijkgezinden.

…dat de Eerste Kamer heeft vooral een taak op wetgevend gebied. Over een wetsvoorstel moet, nadat als de Tweede Kamer het heeft aangenomen, ook door de Eerste Kamer worden gestemd. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel nog tegenhouden. Maar steeds vaker blijkt dat de senatoren (zo heten de leden van de Eerste Kamer met een deftig woord) ook politiek stemmen, dwz wel eens afwijkend van de partijlijn.

…dat in heel Nederland 570 statenzetels verdeeld worden (naar rato inwoners per provincie): aantal zetels: Groningen 43; Friesland 43; Drenthe 41; Overijssel 47; Limburg 47: Flevoland 41; Gelderland 55; Utrecht 49;
Noord-Holland 55; Zuid-Holland 55; Zeeland 39; Noord-Brabant 55;; Totaal 570.

…dat bij de waterschapsverkiezingen (voor het algemeen bestuur), die tegelijk met de huidige verkiezingen van Provinciale Staten zijn, staat de Posterse Jacqueline Aelen op lijst 11 (= Water Natuurlijk) en er is oa ook een aparte waterschaps-kieslijst Midden-Limburg. Op verschillende lijsten voor het waterschap staan nog andere Midden-Limburgers, waaronder de eerdergenoemde Herman Nijskens en verder uit de Roerstreek: Edwin Kurstjens uit Montfort, Chrit Wolfhagen uit Herkenbosch, Leon Wolters uit Vlodrop, Leon de Jong uit Melick, en ook de eerder genoemde Melickse Bieshaar.

…dat we hier in het kort uitleggen wat doet het Waterschap: er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor schoon en genoeg water en dat Nederland niet overstroomt. Waterschappen beslissen bijvoorbeeld over: hoe voorkomen we overstromingen? Hoe maken we het rioolwater schoon? Is de dijk stevig genoeg? Hoe houden we het water in meren en sloten schoon enz.

…dat hier wat wetenswaardigheden over de Provinciale Staten volgen:

…dat de provincie Zuid-Holland heeft, met 3.5 miljoen inwoners, meer inwoners heeft dan 22 Amerikaanse staten

…dat de provincies in Nederland ontstonden in 1588 met de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het aantal provincies is sindsdien uitgegroeid van zeven naar twaalf.

…dat het woord ‘provincie’ af stamt van het Latijnse ‘provincia’, wat ‘wingewest’ betekent. Een wingewest is een door een land geëxploiteerd gebied, en dat is precies wat er vroeger gebeurde. De provincies hebben zo in de loop van de geschiedenis het nodige betekend voor Nederland.

…dat de provincie Utrecht loofde in 1709 nog een geldpremie uit voor iedere otter die werd gevangen. Tegenwoordig is dit een beschermd dier en gaat er juist provinciaal geld naar de otter.

…dat eenvan de meest zichtbare taken van provincies is, is de zorg voor provinciale wegen, bruggen en vaarroutes. Zonder de provincies zou Nederland dus al snel stil komen te staan.
Maar ook met betrekking tot het milieu, energie en klimaat, Francien, inrichting ruimte en platteland, openbaar vervoer, economie, cultuur en monumentenzorg

…dat de provincie met de meeste inwoners is Zuid-Holland is. Deze provincie heeft ruim 3,5 miljoen inwoners. Met circa 381.000 heeft Zeeland de minste inwoners.
Gelderland is met 5.136 km2 de grootste provincie qua oppervlakte. De kleinste provincie is Utrecht, met 1.449 km2.

…dat de provincie uit Provinciale Staten een dagelijks bestuur kiezen en dat heet het college van Gedeputeerde Staten en een lid ervan heet depute.

…dat er binnen de provincies totaal circa 13.000 mensen werkzaam zijn, die zich allen inzetten voor het wel en wee van de provincies.

…dat we ee vraag kregen over de door de beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers ontworpen Posterse gebouwen: kasteel Aerwinkel en de grafkapel van zijn hand op het RK Kerkhof van vorige week op de foto in de rubriek Kiek Toen.
…dat de vraag luidde wat er zich in de kapel bevindt. De grafkapel familie behoort – zoals gemeld – tot de grafkelder van de fam Geradts-Regout.

…dat de kapel uit 1865 staat op het RK kerkhof van Posterholt met de grafkelder van de familie Geradts. De kapel is ongeveer 12m2 groot en werd ontworpen door de Roermondse architect Pierre Cuypers. Enkele jaren eerder had Cuypers al Kasteel Aerwinkel voor de familie ontworpen. De vorm van het bovenlicht van de entree van huis Aerwinkel is gelijk aan die van de entree van de grafkapel.

…dat in de kapel (foto) onder andere een authentieke vloer van plavuizen ligt met een kruisbeeld, een Mariabeeld etc.Onder de grafkapel bevindt zich de grafkelder. De graftombe is te bereiken via een horizontaal geplaatste dubbele ijzeren luik, dat geplaatst is tegen het trapbordes. De grafkelder kent twaalf nissen. Elf van deze rustplaatsen zijn bezet.
…dat de Posterse handboogvereniging ONA (Ontspanning Na Arbeid) op zijn banen bij cafe De Sport twee dagen een concours heeft dit weekeinde.
…dat zaterdag het Meisjesgilde de jaarlijkse wafel-verkoopactie houdt huis aan huis.
…dat we besluiten met dialectwoorden: versjangeleerd (= verwoest); knonnezaat (= stomdronken); juunkerkes ( = duizendschoon: bloem); perfietelik (= zuinig); d’t mit d e patst noa semiet (= met de pet naar gooien).

(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)Posted in: algemeen, roerdalen