pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 3, 2017 12:03 pm Lees verder →

Wist u…( week 18 in 2017)

—–
Op de foto Toos Schoenmakers-Visschers

Posters Journaal:…evroup goan…

Wist u…

…dat vanaf deze week de uit Posterholt geboortige en in Vlodrop woonachtige Toos-Schoenmakers-Visschers (foto) de
sites van het Roerdal Journaal en het Posters Journaal gaat verluchtigen met haar gedichten.
…dat doet zij onder de naam “toos”. Toos Schoenmakers-Visschers (72) heeft een liefde voor de Limburgse taal en een bijzondere band met de Roerstreek. Opgegroeid als “Posters maedjse” heeft ze tal van gedichten en overpeinzingen in het dialect geschreven. Zij doet op een pure en gevoelige wijze die meer dan eens tot nadenken stemt.
…dat zij ook regelmatig in het tijdschrift van Veldeke publiceerde, de HVR-jaarboeken en thans nog in het Platbook en andere dialect-media. Ooit won zij met haar bijdragen de jaarlijkse Limburgse dialectwedstrijd van Veldeke en werd zij ook tweede en derde.
…dat bij gelegenheid vorige week van Koningsdag 7 koninklijke lintjes zijn uitgereikt in de gemeente Roerdalen: 6 leden van de Orde van Oranje Nassau en 1 ridder in die orde.
….dat opviel of toeval was: 5 van de 7 vielen in St Odilienberg en in Melick: alle zeven gefeliciteerd: mevr Tijssen uit St. Odilienberg en uit zelfde plaats de mannelijke gedecoreerden: Peters, Dijkstra, Tijssen, Rongen en Hendriks en uit uit Melick de de heren Schreurs en Clevers. De laatste werd benoemd tot ridder, omdat hij in Limburg en daarbuiten een grote promotor is geweest van de schaaksport; ook heeft hij in Limburg diverse schaakverenigingen opgericht en was hij lid en ook voorzitter van de Posterholtse schaakclub de Postertoren.
…dat we ook attenderen opde dodenherdenking op de avond van 4 mei : op tv maar ook in Posterholt en Montfort
…dat we verder de communicanten feliciteren met de eerste h. communie
…dat er rond trouwen en huwelijken belangrijke nieuwe wetten gaan gelden
…dat trouwen in gemeenschap van goederen vanaf 2018 alleen op speciaal verzoek
…dat het huwelijk in gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 niet meer het standaard-bruiloftsarrangement.
…dat vanaf die datum elke nieuwe echtelijke verbintenis gesloten wordt op huwelijkse voorwaarden.
…dat het tot nu nog andersom is : driekwart van de huwelijken wordt gesloten in gemeenschap van goederen: dit betekent dat al het persoonlijk bezit vanaf het moment van de huwelijkssluiting ook eigendom wordt van de huwelijkspartner.
…dat dit bijvoorbeeld geldt voor speelgoed uit de kindertijd en cd’s uit de tienerjaren, aandelen, erfenissen en onroerend goed, maar ook voor schulden.
…dat in de nieuwe regeling wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt: dat houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijk eigendom wordt. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen en erfenissen die worden ontvangen tijdens de huwelijksjaren blijven persoonlijk bezit.
…dat de wetswijziging moet voorkomen dat een onoplettende khuwelijkspartner de helft van zijn persoonlijke spaargeld of erfenis moet afstaan na een scheiding. Of dat een van de echtgenoten (deels) opdraait voor de schulden van de ander.
…dat schulden die ontstaan tijdens het huwelijk – en waarvoor een van de partners persoonlijk aansprakelijk is – vallen in de nieuwe regeling ook binnen de gezamenlijke aansprakelijkheid. …dat een schuldeiser van een van de echtgenoten kan de openstaande schuld verhalen op het totale vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd. Maar het persoonlijke vermogen van de niet-betrokken huwelijkspartner blijft buiten schot.
…dat degene die nog dit jaar trouwt en graag de baas blijft over zijn eigen vermogen, moet een aparte regeling sluiten bij de notaris: de huwelijkse voorwaarden. Dat kost doorgaans circa 600 tot enkele duizenden euro’s. Onder de nieuwe regeling is notarisbezoek niet meer nodig om de eigendomsdeling te beperken.
…dat het nieuwe basishuwelijk wel wat administratiediscipline vergt: wie bij een scheiding beweert dat bepaalde bezittingen persoonlijk eigendom zijn, zal dat moeten aantonen. Lukt dat niet, dan is de kans groot dat die zaken in een eventuele rechtszaak worden gerekend tot het gemeenschappelijk vermogen dat wél tussen de ex-partners moet worden verdeeld.
…dat er nog een belangrijke regel is ( voor wie het aan gaat): als het persoonlijk vermogen tijdens het huwelijk in waarde toeneemt (zoals bij een onderneming), moet bij een scheiding de waardestijging worden getaxeerd en verrekend.
…dat een notaris alle info geeft.
…dat we nog een actualiteit over de tuin meldden: ers ebusus-hagen en struiken div
…….dat we weer besluiten met Posters dialect: de vinster of roete wesje ( = de ramen lappen); u-vroup goan (= vallen); reek (= riek); eine uneuzele (= onnozel persoon); hinnesjtal (= kippenhok); det is geros (= dat is geroest); sjroeve en meurkes (= schroeven en moertjes); zaeg (= zaag); zoer (= zuur); ut is zoer boete (= het is guur weer); dae mak mig gein menskus ( = ik heb hem in de hand).
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)Posted in: algemeen, roerdalen