By juli 10, 2016 12:04 pm Lees verder →

Wist u… (week 27 in 2016) ( herhaling)

Posters Journaal:..taenge ’t vaderlandj aan sjtoake..

Wist u…

…dat Tennisclub Potec in Posterholt zaterdag jl het jubileum gevierd heeft: 40 jaar tennis in Posterholt.
…dat dat gebeurde met een gezellig samenzijn met feestavond en de huldiging van jubilarissen, die vanaf de oprichting lid zijn en dat is een “proficiat” waard: Johanna Bonné, Jen Geelen, Hub Gerardts, Nelly Gerardts, Henk Gerardts, Truus Kersten, Jo Rademakers, Lia Roubroeks, Corry Timmermans en Sef Vernaus.
…dat deze maand ook het 90-jarig jubileumfeest is van handboogvereninging ONA in Posterholt: ONA staat voor Ontspanning Na Arbeid
…dat daarom de komende 2 weekeindes naast een feestreceptie met huldiging van jubilarissen (die we hier al eerder memoreerden) is en verder een tweedaags bondsconcours (komend weekeinde) en een tweedaags nationaal concours (daaropvolgend weekeinde)
…dat iedereen bij deze concoursen ook een kijkje kan nemen die in de sporthal zijn (toegang gratis) en waarbij in totaal 650 handboogschutters in actie komen
…dat zondag 10 juli ook weer PAC-autoraces zijn op het Jabacircuit
…dat de toeristische tip gaat over de Aezelemarkt komende zondag (gratis entree) 10 juli in het centrum van Montfort met…slowbiking: zeg maar, langzaam-fietsen vanaf 11 uur ( en de winnaars kunnen meedoen aan het M-Limburgs kampioensschap in Roermond binnenkort)
…dat het daarbij gaat om zo langzaam mogelijk te fietsen over een parcours van 11 meter, en iedereen kan meedoen.
…dat we even moeten memoreren: volgende week zaterdag 16 juli Zomerfeest Harmonie Wilhelmina bij Vurenhof en de dag erna zondag 17 juli op het terras bij cafe Liebes het Zomermatinee-cocnert vanaf 14.30 uur van de Borgwaldkapel: entree beide gratis
…dat we deel 2 over “ water” een volgende keer publiceren
…dat Limburg in de 19e eeuw nog honderden molens telde om graan te malen, olie te slaan, papier te maken of hout te zagen.
…dat er daarvan nu nog 88 over en die krijgen dit jaar speciale aandacht want er zijn zorgen: de provincie Limburg en de Molenstichting Limburg gaan in 2016 bedreigingen, knelpunten en behoeften inventariseren.
…dat daarom 2016 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Limburgse molens’. Deputé Van der Broeck: De toekomst van de molen moet vooral naar buiten toe gericht zijn; molens moeten meer verbindingen maken met hun omgeving.”
…dat de Limburgse molens niet alleen van grote landschappelijke waarde zijn , maar ze trekken jaarlijks ook veel toeristen; de molens zijn veelal eigendom van gemeenten, stichtingen en particulieren en worden veelal belangeloos gerund door honderden vrijwilligers
…dat daarnaast de molens jaarlijks veel geld kosten en het zijn praktisch allemaal monumenten waarvan restauratie en onderhoud alleen maar door specialisten kan worden uitgevoerd. Monumentenwacht ziet daar op toe.
…dat er desondanks zorgen zijn: die hebben onder meer te maken met de omgeving van de molens. Door oprukkende bebouwing en aanplant van bomen is de windvang van een aantal windmolens niet optimaal. Watermolens kampen soms met waterpeilen, die een goed gebruik van de beschikbare waterkracht in de weg staat
…dat daarnaast het aanvragen van financiële steun niet altijd even makkelijk is, waardoor soms noodzakelijk onderhoud achterwege blijft. Ook het opleiden van molenaars en vrijwilligers blijft een punt van aandacht.
…dat een molen een van de eerste werktuigen is van de mens om moeizaam handwerk makkelijker te maken. Het bedienen van de molens vereist dan ook een opleiding, die vroeger vaak van vader op zoon werd doorgegeven maar tegenwoordig door Gilde van Vrijwillige Molenaars wordt verzorgd in Roermond.
…dat het ambacht van molenaars zo bijzonder is dat Unesco het vorig jaar heeft geplaatst op de internationale lijst van immaterieel erfgoed: limburg telt circa 120 molenaars.
..dat in maart in openluchtmuseum Eynderhoof te Nederweert-Eind een molencongres was waarbij alle betrokken molenaars, vrijwilligers, overheden en instanties als de waterschappen, natuurorganisaties, IKL, Gilde, LLTB en de Universiteit Maastricht samen een plan de campagne gemaakt hebben Leidraad daarbij was het leggen van verbindingen tussen molens met natuur, landschap, leisure, economie en burgerparticipatie
…dat dat moet leiden tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma waarin de toekomst van het molenerfgoed wordt geborgd
…dat we besluiten met Posters dialect: emes eine insjudde ( = iemand iets wijs maken); hiej sjtaoke ze teange ’t vaderlandj aan ( = hier stoken ze veel; erg warm) diej van agtermegaard hubbe voeding gekrege mer gein opvoeding ( = dat uitschot en groeit op voor galg en rat); zammet (= fluweel); zoag (= moedermelk); det is de broek (= dat is gebruikelijk); wat ein gedeuns ( = wat een gedoe); doa kump mig nemes op ’t sjtuk (= er komt niemand op mijn perceel); emes de jas oetpoetse (= iemand een standje geven); ein ziej (een kant maar ook: een zeef); eine barg ( = iemand die gierig is);
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)

===Posted in: algemeen, roerdalen, roermond