By augustus 25, 2011 12:34 pm Lees verder →

Wist u… (week 34 in 2012))

Wist u ..
…dat de basisscholen  ook weer begonnen zijn
…dat volgend jaar de grote vakantie is van 30 juni tot en met 12 augustus 2012 ( week 27 tot en met week 32)
…dat daarnaast ook het verenigingsleven nu weer op gang komt
…dat u op www.voluntas.nl alles kunt lezen over gymnastiek voor de allerkleinsten
… dat we het hebben over de kleutergymnastiek voor kinderen van 4-6 jaar, elke maandag 3 kwartier vanaf 16.30 uur in de sporthal
…dat alle info hierover ook verstrekt wordt door Rinie Golsteijn, tel 402295
…dat alle kinderen enkele keren mogen proef draaien
…dat jazzdansvereniging Dance2flow Posterholt start in de Beuk met de lessen jazzdans in alle leeftijden: zie de website www.dance2flow.nl
…dat de lessen worden gegeven door Nadja Konings en Serana Reijnders en info ook bij Mirjam Linckens te Putbroek, telnr. 542069
…dat 2 september het nieuwe HVR-jaarboek verschijnt
…dat er weer interessante artikelen in te lezen zijn, ook over de Posterse historie
…dat Jeu Veelen daarin schrijft over de Arwinkel, Huub Schmitz over opgravingen op de Annendaal en Til Conradi over oorlogsherinneringen van een grenscommies en smokkelaarsdochter
…daarnaast bevat het boek ( voor 20 euro te koop bij Cube Computers Posterholt) ook algemene verhalen over de Roerstreek
…dat er vrijdag 2 september leuke workshops in het KA zijn; zie voor info www.kahuis.nl./weekendgroep
…dat we van een Postere lezeres tips kregen om een orchidee in een pot lang(er) te laten (over)leven
…dat zij erop wees dat u een orchidee zeer spaarzaam water mag geven
…dat er verschillende soorten zijn: de meest gangbare in een doorzichtig plastic potje
…dat dat  voor het licht is en de wortels, want die zijn water-vasthoudend
…dat u een orchidee het beste 10 minuten per 14 dagen onderdompelt in water en laat uit druppen (meer water tussendoor geven is uit den boze!)
…dat u een totaal uitgebloeide orchidee kunt overhouden
…dat u daartoe de plant afknipt direct boven het tweede oog op de steel en wegzet op bijv op de slaapkamer (vanwege de ideale temperatuur rond 16 graden)
…dat daar de plant dan aan een overlevingstocht begint en daarbij  maximaal 1 x per 4 weken water krijgt als bovenstaand
…dat ze dan vervolgens scheuten begint af te geven , met daarna knopjes en wat voeding geven (spaarzaam)
…dat zo de orchidee dan aan een nieuw leven begint
…dat u een orchidee best mag  ompotten maar niet met gewone (bloemen-)aarde maar met orchideegrond (= luchtig)
…dat er orchidee-en zijn die ook in bloemenaarde groeien maar  die moeten anders behandeld worden om te nieuwe scheuten te leveren.

…dat we besluiten in het Posters dialect met : bongerd (= boomgaard); buime ( =slaan); ein klaeretig menke   (=  een vervelend ventje) ; wik   in de pan sjpek soppe  ( = witbrood in de braadpan met spek dompelen); kultje (= knikkers of knikkeren); koesj of verke ( = varken); huij-kemeel  ( = slome dommerik) noa heim goan (= huiswaarts keren);  hae haet um hange (= hij is dronken of aangeschoten)
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)Posted in: roerdalen