pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By september 8, 2014 12:16 pm Lees verder →

Wist u… (week 36 in 2014)

Wist u…
…dat in het weekend na de kermis in Posterholt open monumentendag in heel Limburg is (ook in deze regio)
…dat in dat weekeinde ook de manifestatie Kunstroer(t) in Roerdalen is als opvolger van het vroegere Kunststroom
…dat het thema is verbondenheid en er is ook voor de inwoners een gedichtenwedstrijd rond dit thema uitgeschreven; info over Kunstroer(t): 06-24404802 (Ruud Snijders) of 06-81714487 (Carmen Heemlels)

… dat de inwoners van Roerdalen overwegend tevreden zijn over de afvalinzameling
..dat in dit kader een onderzoek was onder de leden van het Roerdalens Bewonerspanel: bijna 400 inwoners vulden een vragenlijst in over hoe zij over de afvalinzameling in hun gemeente denken
…dat daaruit blijkt dat men over het algemeen tevreden is over de frequentie en de manier van afval inzamelen van bijvoorbeeld restafval, gft-afval, kunststof en oud papier.
…dat een ruime meerderheid van de respondenten tevreden is over het aantal keer dat restafval, gft-afval en kunststof wordt opgehaald maar 20% van de respondenten zou graag zien dat het rest- en gft-afval en het plastic vaker opgehaald wordt.
…dat men verder minder tevreden is men over de inzameling van grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval en de inwoners zijn niet tevreden over de kosten van de inzameling van grof huishoudelijk afval.
…dat ze ook aangeven dat ze voor kleine hoeveelheden klein chemisch afval niet graag naar de milieustraat rijden.
…dat verder blijkt dat men vrijwel al het afval scheidt: pud papier wordt door vrijwel iedereen altijd apart gehouden (96%).
…dat uit de peiling blijkt dat inwoners bij aparte voorzieningen voor blik, drankverpakkingen, kringloop-producten en een chemokar bereid zijn hun afval nog meer te scheiden.

…dat inwoners verder melden dat ze erg positief staan tegenover het opstarten van kringloopactiviteiten in Roerdalen.
…dat de resultaten van het onderzoek worden meegenomen in een nota over de koersbepaling van het afvalbeleid, die in september aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.
.dat de uit Maasbracht afkomstige ( nu oud-)Europarlementariƫr Ria Oomen-Ruijten onlangs de Robert Schuman- medaille heeft ontvangen, de hoogste onderscheiding van de grootste politieke partij van Europa (EVP) als eerbetoon voor het werk dat zij de afgelopen 25 jaar heeft verricht voor de Europese Unie en de EVP-fractie; Oomen nam op 1 juli na 25 jaar afscheid.

…dat de Nederlandse rechtspraak met een aantal vernieuwingen bezig is, waaronder rechtspraak per computer
…dat een daarvan is de invoering van eKantonrechter, waar partijen
geschillen digitaal aanhangig kunnen maken
…dat sinds kort het mogelijk isvanuit het hele land bij de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam eenjuridische procedure digitaal te voeren
…dat dit wil zeggen dat stukkendigitaal kunnen worden ingediend en dat de partijen het verloop van deprocedure online kunnen volgen.
… dat mondelinge behandeling van de zaak gehandhaafd blijft
…dat de voordelen van een zaak via de eKantonrechter voeren zijn het gemak van een digitale procedure en de snelheid van de rechtsgang
…dat binnen 8 weken na indiening van het verzoekschrift er een uitspraak is.
…dat beide partijen – zowel verzoeker als verweerder – moeten instemmen met een digitale afhandeling.
…dat verder alleen eenvoudige geschillen tussen burgers, tussen bedrijven of tussen burgers en bedrijven zich lenen de eKantonrechter.
…dat in de praktijk dit betekent dat de eKantonrechter vooral huur-, arbeids- en civiele zaken behandelt met een belang van minder dan 25.000 euro; complexe zaken lenen zich er niet voor, omdat dan vaak getuigen moeten worden gehoord of uitvoerig onderzoek moet worden gedaan naar de feiten.
…dat de rechter beslist of een geschil zich voor de eKantonrechter leent;hoger beroep in deze procedure is niet mogelijk.
…dat voorlopig de eKantonrechter alleen open staat voor rechtsbijstandsverzekeraars, die ook nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de procedure.
… dat in de loop van dit jaar de procedure ook toegankelijk moet worden voor advocaten, overige bedrijven en burgers
…dat we besluiten met Posterholts dialect: peemel (= klein kind); eine loate goan ( = een scheet laten); gezit (= krant); kursjpelig (= veeleisend); roetsje (= glijden); sjoefte(= hard werken); rigtig(= juist); eine wuiste kaerel ( = een grote man); vlumme (= wimpers); rebbedepke (= kletskous),
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)
================Posted in: roerdalen