pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By oktober 16, 2011 9:12 am Lees verder →

Wist u… (week 41 in 2011)

Wist u..
…dat u ’t wellicht nog niet gemerkt hebt: maar de bekende Pierre Cuypers-concerten zijn voortaan op kasteel Aerwinkel; het eerste was afgelopen zondag
…dat een felicitatie op zijn plaats is aan de gemeente want de open dag bi de gemeente vanwege de heropening van het gemeentehuis trok rond 1500 belangstellenden hetgeen volgens insiders veel is
..dat we nog een felicitatie moeten inhalen en wel aan het adres van de Fa Theelen, waar grondlegger Ton met zijn mensen ook een geslaagde open dag hield vanwege de nieuwbouw en het robijnen jubileum
…dat we een verzoek kregen om te wijzen op de nieuwe erfbelasting in een testament
…dat we dit hier zullen doen, maar raadpleeg vooral ook de notaris
…dat al weer een tijdje geleden Radar, het consumentenprogramma van de Tros, een programma over het aanpassen van het testament presenteerde.
…dat sinds 1 januari 2010 de successiewet (nu erfbelasting geheten) ingrijpend is aangepast
…dat in het Radar-programma ook uitgelegd werd dat vaak oude zogenaamde “langstlevende testamenten” niet meer voldoen, met name vanwege belastingtechnische redenen.
..dat de notariskantoren ook veel vragen kregen over het testament nieuwe stijl
..dat we hier een voorbeeld geven van die nieuwe situatie
..dat we uitgaan van een een ouderpaar met twee kinderen
…dat dat gezin een vermogen heeft van pakweg 210.000 euro (inclusief eigen huis wat geheel betaald is) en de ouders zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
…dat wanneer één van de ouders overlijdt bedraagt de nalatenschap de helft van de gemeenschap ofwel in dit geval de helft van 210.000 = 105.000 euro.
…dat de kinderen volgens een langstlevende testament dan een vordering erven (volgens Radar een “tegoedbon”) op de nog levende ouder.
..dat er in dit voorbeeld dus drie erfgenamen zijn: één ouder en twee kinderen.
…dat de vordering per kind is: 105.000 : 3 = 35.000 euro; de kinderen hebben bij wet ieder een belastingvrijstelling van 19.000
..dat de belastingheffing over de “tegoedbon” is: 35.000 minus 19.000 euro (= vrijstelling per kind) komt uit op : 16.000 x 10 procent belasting) = 1.600 euro belasting per kind.
..dat dit dus in totaal een bedrag van 3200 euro is, te betalen door de overgebleven ouder, direct na overlijden van zijn partner (of in plaats van de overgebleven ouder door de ervende kinderen)
..dat dus direct na het overlijden van een der ouders afgerekend moet worden
..dat het bedrag niet direct hoeft te worden betaald als de ouders een zogenaamd Tweetraps Testament hebben laten opmaken.
.. dat in zo’n tet testament de ouders elkaar dus tot erfgenaam benoemen en niet de kinderen
…dat de kinderen pas erven en erfbelasting betalen als ook de tweede ouder is overleden (“tweede trap”).
..dat de conclusie is: de belastingheffing wordt uitgesteld tot nà het overlijden van de tweede ouder (vraag de notaris want een en ander moet geregeld worde in een notarieel testament).
…dat er ook nadelen kunnen kleven bij een tweetrapstestament: er is een administratieplicht voor de langstlevende om de nalatenschap van de eerstoverledene bij te houden
…dat een ander nadeel kan zijn: er zijn fiscale voordelen te behalen met een langstlevende-testament die je niet krijgt niet te behalen zijn met een tweetrapstestament; info bij de notaris
…dat de buurtvereniging St Antonius Borg-Grens 30 jaar bestaat en dat uitgebreid 16 oktober viert met o.a. een “aangeklede” boottocht over de M-Limburgse wateren
…dat we besluiten met Posters dialect: op ’n hoarspits noa ( = ternauwernood); neutelik (sikkeneurig); op sjoets zeen ( = op pad zijn), sjooilap of sjoetsmedam ( = iemand die steeds onderweg is); emes verkastebengele (= iemand slaan); ’t loet medaag ( = het slaat 12 uur); foeteleer ( = vals speler).
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)Posted in: Geen categorie