By oktober 7, 2015 12:13 pm Lees verder →

Wist u…(week 41 in 2015)

Wist u…

…dat de gemeente Roerdalen heeft een meerjarig sluitende begroting voor komende jaren gepresenteerd met het accent op 2016
…dat daaruit blijkt dat op organisatiekosten en gemeentelijk vastgoed fors wordt bezuinigd
…da de gemeente echter verenigingen, uitkeringsgerechtigden en inwoners die zorg nodig hebben ontziet
…dat ook belangrijk is: de belastingdruk blijft laag
…dat er verder extra aandacht voor de service naar inwoners, ondernemers en verenigingen is maar hiervoor is onder andere een cultuuromslag nodig van de ambtelijke organisatie: de gemeente gaat l investeren in medewerkers en in de systemen die daarvoor nodig zijn.
..dat van 9 tot en met 11 oktober de Limburgse Koordagen plaats vinden in De Oranjerie te Roermond
…dat het festival voor de tweede keer georganiseerd met o.a. diverse concerten en muzikale educatie voor zangers en dirigenten
…dat zangers en koren kunnen deelnemen aan de georganiseerde activiteiten en bezoekers kunnen genieten van een variatie aan koorzang.
…dat de Koordagen 9 oktober van start gaan met een openingsconcert van het Maastrichtse mannenkoor Maastreechter Staar en jongerenkoor Equal Voices uit Weert. Kaarten kosten 7,50 euro en ze zijn te reserveren via de website van de Oranjerie.
…dat we een vraag kregen over de aansprakelijkheid van fietsers: actueel nu dagelijks lange rijen fietsers ( naar scholen bijv naar Roermond vanuit Posterholt en ook elders) voorbij trekken
…dat fietsers kwetsbaarder zijn in het verkeer dan automobilisten: hoe zit het met de gevolgen voor de aansprakelijkheid precies?
…dat elke dag gemiddeld 200 fietsers op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Nederland belanden en een vijfde van de gevallen wordt het letsel veroorzaakt door een botsing met een andere verkeersdeelnemer.
…dat vooral september vaak een piek te zien in het aantal fietsongelukken onder 12-jarigen.
…dat fietsers en voetgangers in het verkeer kwetsbaarder zijn dan automobilisten,en daarom genieten ze speciale bescherming, volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet.
…dat wanneer je als automobilist met hen in botsing komt, ben je vrijwel altijd (deels) aansprakelijk voor de schade, ook als de schuld bij de tegenligger ligt.
…dat degene die een kind jonger dan 14 jaar aanrijdt, is altijd volledig aansprakelijk. Zelfs als het kind bijvoorbeeld zonder op of om te kijken de weg oversteekt of op de verkeerde weghelft fietst omdat hij aan het spelen is met zijn smartphone, moet je de schade volledig vergoeden
…dat alleen als je kunt bewijzen dat het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt, ontspring je de dans, maar dat komt maar heel zelden voor.
…dat daarentegen bij fietsers of voetgangers van 14 jaar of ouder de schuldvraag wel een rol speelt: maar ook dan moet je altijd voor minimaal 50 procent van de schade van je tegenligger opdraaien; ook als het jouw schuld niet is en het ongeluk bijvoorbeeld is veroorzaakt omdat de fietser door het rode licht reed.
…dat het percentage van de schade wat voor jouw rekening komt – ergens tussen de 50 en 100 procent – hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, de snelheid waarmee je hebt gereden en de ernst van de gemaakte fouten door beide partijen
…dat je alleen als automobilist geen schuld treft wanneer overmacht in het spel is en je moet dan kunnen bewijzen dat jij geen enkele schuld hebt ( wordt mogelijk vervolgd)
…dat Midden-Limburg een loteling krijgt van de beroemde Anne Frank-boom uit Amsterdam
…dat die bijzondere aanwinst geplant wordt in de tuin van het Franciscus hospice aan de Doolhofstraat in Weert
…dat vrijdag 9 oktober daar een zaailing geplant van de befaamde Anne Frankboom door groep 8 van de basisschool Aan de Bron
…dat de leerlingen ook een aantal toekomstwensen in een fles doen en deze met de zaailing in het plantgat deponeren
…dat de Anne Frankboom de kastanjeboom was waarop het Joodse meisje Anne Frank vanuit haar onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog uitkeek en haar dagboek schreef; de boom waaide in 2010 om, waarna een aantal loten van deze unieke boom in Nederland zijn uitgezet.
…dat een ervan is, dankzij een initiatief van de Stichting Groen Weert, in het bezit gekomen van de Stichting Eerbied voor het Leven, die het Franciscus hospice beheert
..…dat we (na een afwezigheid vorige week) vervolgen met deel 4 van de Dialectkwis en nu eerst de oplossing van deel 3 ( van vorige keer) : gesjpoets: is pafferig en niet haastig of glimmend gepoetst; meleur hubbe: is pech hebben en niet malaria hebben goede manieren hebben; paorsj: is pers (voor stroop) en niet paars of perebloesem; sjtump zijn sigarettenpeuken en niet boomstronk of niet scherp; wouve: is neuspeuteren en niet wuiven of wolverven; oppe jats zeen: is de hort op zijn en niet op het dievenpad zijn of gierig zijn; zig vruike: is te hard zwoegen en niet zich wreken of zijn enkele verzwikken; klumpes: is balkenbrij en niet een paar klompen of snoepjes; eine lielaw is een litteken en niet een zwaluw of lauw badwater; kriet: is krijt en geen schreeuw of huilbui; doerewegtig: is flink, hevig, en niet doorzichtig of doorgaans….dat we vervolgen met het slot van de vragen van de Dialectkwis: klam: is dat: 1 krammetje, 2 nauwelijks, 3 koud; neet good gesjeit: is dat : 1 niet uit elkaar te houden, 2 met ruzie gescheiden, 3 niet goed snik; heurtsje: is dat: 1 horretje, 2 horentje, 3 oortelefoontje; sjanseberm: is dat : 1 een hoop takkebossen; 2 geluksvogel; 3 vangrail; hultjere boet: 1 binnenvaaartschip; 2 forse bekeuring; 3 houten keet.
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)
====Posted in: roerdalen, roermond