pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By november 14, 2018 12:00 pm Lees verder →

Wist u…(week 46 in 2018)

Wist u…

…dat de Posterse Biemosje sinds afgelopen zondagnacht een nieuw prinsenpaar hebben in de persoon van prins Eric II (Eric Hintzen), en zijn partner prinses Kitty (Lispet), beiden exploitanten van Cafetaria Mr Johnny aan de Hoofdstraat. Zij vormen thans de derde generatie in deze zaak, die sinds 1967 bestaat en frites, snacks ed , belegde boordjes verkoopt inclusief dranken/ijs volgens ‘American diner-style’ en verder een eigen bezorgdienst heeft.
…dat het voor velen een verrassing was, wellicht ook omdat vooraf elders in dit weekblad geen aanwijzingen (hints) over de nieuwe Biemosje-heerser zijn verschenen, zoals de laatste jaren het geval was.
…dat carnavalsvereniging de Biemosje, zoals ze zelf schreven onlangs, voortaan de voorkeur geeft aan info via Facebook te delen, zulks vanwege verschillende inzichten.
…dat de Biemosje zich daarbij evenwel moeten realiseren dat slechts eenzesde (!) van oudere lezers (boven de 50) met enige regelmaat ”op Facebook zit” ; jongeren daarentegen checken gemiddeld bijna 50 tot 60 keer per dag hun mobieltje en raadplegen voor ruim de helft Facebook. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken.
…dat zo dus – hoe je het wendt of keert -, een heel groot deel van de Posterse inwoners en lezerspubliek via dit blad verstoken blijft van: bijvoorbeeld het gebruikelijke staatsieportret van het prinselijk Biemosje (prinsenpaar en adjudanten) gezelschap 2018, en verdere Biemosje-info over het komende programma, bijv. Prinsenreceptie, bezoeken, bonte avond (kaartverkoop), carnavalskrant/verkoop, inschrijven-optocht, andere activiteiten enz: Facebook is ineens heilig en de spreekbuis.
…dat we daarvan zeggen: jammer, jammer en nog eens jammer; wellicht heeft het bestuur zich bij dit besluit ook door jeugdig elan heeft laten leiden. Eigenlijk zou er snel een oplossing gevonden moeten worden voor het ‘probleem’
…. dat de conclusie van dit alles dan ook zal moeten luiden dat hier alleen maar verliezers zijn: zowel de Biemosje als de Posterholtse Waekblaad-lezers en wij daaraan toevoegen: leven en laten leven want goodwill is ook wat waard!.
…dat zijdelings opgemerkt moet worden dat hierdoor wel al een eerste onderwerp voor de carnavalsoptocht 2019 klaar is: Biemosje doen/deden het Posters Waekblaad in de ban… Want is carnaval niet zichzelf een spiegel voor houden…?
…dat de Kiek Toen foto deze week een losstaande foto is uit Posters verleden (collectie Thei Hermans) : een schoolklas van de opleidingsschool en pensionaat ingericht bij de zusters Ursulinen, waar toen de voertaal frans was. Inmiddels zijn er al reacties binnen op de foto van vorige weken: het uitstapje van de Textielfabriek naar Altenahr. Maar lang niet iedereen is herkend. Graag nog meer reacties bij oa Cube Computers tau Marjo of [email protected] of [email protected] (tel 401681)
…dat we verder gaan met de vraag van een lezeres: wie erft wat als er geen testament gemaakt is Vorige week lieten we de notaris aan woord in deel l en nu deel 2 en slot
…dat vorige week de 4 categorie-en opgesomd zijn, allen in de directe familiesfeer.
…..dat de notaris vervolgt: wat gebeurt er als een erfgenaam al is overleden.,Het kan gebeuren dat een erfgenaam eerder overlijdt dan de erflater (degene die bezit nalaat). Indien de overleden erfgenaam zelf ook weer erfgenamen heeft, erven zíj van de erflater.Dit heet plaatsvervulling. En deze plaatsvervulling gaat door tot in de zesde graad.
…dat schoonfamilie niet in aanmerking komt voor erven of plaatsvervulling. Wilt u de schoonfamilie laten erven, dan kan dat alleen via een testament. Een bijzondere positie is in het erfrecht verder uitgebouwd voor de langstlevende . Als langstlevende partner mag u ‘ongestoord voortleven’: u hebt de beschikking over het vermogen en uw kinderen krijgen een vordering op hun deel.
…dat een andere vraag ook was: wat is (behoort tot) een erfenis?
…dat de notaris preciseert:, De waarde van een erfenis is de som van alle bezittingen min de schuld. Bezittingen zijn alle zaken die je in geld kunt uitdrukken, zoals een schilderij of bankrekening. Schuld is bijvoorbeeld een nog openstaande hypotheek of persoonlijke lening. De erfenis heeft alleen betrekking op de bezittingen en schulden van de overledene. Als deze in gemeenschap van goederen was getrouwd, is de erfenis die hij nalaat de helft van de waarde van de gemeenschap van goederen.
…dat we vorige week bericht hebben over een uitbreiding van Goos Wellness & Spa aan de Heinsbergerweg
…dat er nog een zakennieuwtje “aan de grens” te melden valt: de fam (Joop) Thegels heeft sinds kort “Mister T ‘s iespalies” (een naamgeving kennelijk naar analogie van Cafetaria Mister Johnny in Posterholt) uitgebreid met een fraaie terras/buitenlunchroom van glas, die fraai rond het vroegere café (oom Casj) Thegels pronkt. Dat deze “mister” (ook) duidelijk gokt op de Duitse markt, getuige ook een aandacht trekkende lichtreclame, bij zowel het ijspaleis als de grenswinkel Thegels, die al zeker de derde of vierde generatie telt. Deze winkel bestaat al ruim 100 jaar.
…dat Mister T ‘s iespalies rond 50 (!) soorten zelfgemaakt ijs aanbiedt en daar zitten naast de normale soorten de meest exotische smaken en samenstellingen bij: van cappuccino tot bloed-sinaasappel, van Snickers-wit tot ‘Banane-Joop’ en Ferrero-Rocher etc.
…dat je er naast ijs ook terecht kunt voor een kopje koffie en degelijke en verdere lekkernijen. Voorts voor “ijs om mee te nemen”. Volgens de site is het ijspaleis nu dagelijks open tot 21 uur.
..dat Cultureel Aerwinkel zondagmiddag 18 nov. in Gasterij Geluk(t) 18 nov om 15 uur de akoestische bluesband Ramblin’Dog heeft uitgenodigd.
…dat we besluiten met Posters dialect: sjarneer (= scharnier), sjloes (=sluis, ook: einde), sjtroek en sjtruukskes ( = struik en struikjes), sjpang (= veiligheidsspeld), get opziej ligke (= geld sparen), det is en sjaermets (= letterlijk: :een scheermes, fig. dat is een allesbehalve gemakkelijk persoon).
(Copyright en Samenstelling: Jacques Biermans)
============Posted in: algemeen, roerdalen