pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By februari 8, 2017 12:08 pm Lees verder →

Wist u… (week 6 in 2017)

Posters Journaal:…eine joetser…

Wist u…

…dat de Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) dit jaar 50 jaar bestaat
…dat het een van de eerste heemkundeverenigingen in (M-) Limburg was
…dat 7 jaar na de oprichting in 1974 de HVR een eigen museum (tevens verenigingshome) kreeg aan het Kerkplein in St.Odilienberg
…dat we in de loop van het jaar regelmatig over de jubileumactiviteiten zullen berichten
….dat de krant onlangs terecht op het gouden jubileum attendeerde
…dat het wel opvallend was dat in het artikel – heel objectief – geattendeerd werd op twee min-punten: het ene is de terugloop vanwege vergrijzing van het ledental (thans 700 wat ooit rond 1000 was) terwijl de contributie maar enkele tientjes per jaar bedraagt, en men krijgt daar behalve de gratis activiteiten ook nog eens een kloek jaarboek voor met allerlei wetenswaardigheden over de Roerstreek (uit verleden en heden)
…dat het tweede minpunt veel onduidelijker is: de (Posterholtse) voorzitter Jack Geraeds betreurt in het jubileumartikel in de krant dat de Heemkundevereniging Roerstreek uit de raadsadviescommissie in Roerdalen is gezet: naar de reden daarvan moet de HVR gissen.
…dat de gemeente Roerdalen – als toeristische gemeente – een vereniging als HVR juist in de armen zou moeten sluiten…
…dat die wijsheid wellicht nog boven komt drijven in dit lopende jaar, zodat het gouden jubileum van de HVR ook goudomrand wordt
…dat het ook een terecht eerbetoon zou zijn voor de HVR-werkers van het eerste uur onder aanvoering van de eerste en enige ere-voorzitter wijlen Piet Gootzen uit Melick
…dat toch al menigeen, in met name Posterholt, terugkijkt naar het verleden toen – we schreven het al eerder – Postert een leidende rol had in de Roerdalen (lees: Roerstreek) en die thans lijdend lijkt…: van plek 1 naar plek 6 in Roerdalen: zo is al vast een onderwerp voor de carnavalsoptocht 2017 van de Biemosje bedacht….
…dat we hier toch ook positief moeten blijven want de gemeente nodigt elke inwoner uit om per kerkdorp mee te praten over de keuzes van Roerdalen…dat de Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) dit jaar 50 jaar bestaat
…dat het een van de eerste heemkundeverenigingen in (M) Limburg was
…dat 7 jaar na de oprichting in 1974 de HVR een eigen museum (tevens verenigingshome) kreeg aan het Kerkplein in St.Odilienberg
…dat we in de loop van het jaar regelmatig over de jubileumactiviteiten zullen berichten
….dat de krant onlangs terecht op het gouden jubileum attendeerde
…dat het wel opvallend was dat in het artikel – heel objectief – geattendeerd werd op twee min-punten: het ene is de terugloop vanwege vergrijzing van het ledental (thans 700 wat ooit rond 1000 was) terwijl de contributie maar enkele tientjes per jaar bedraagt en men krijgt daar behalve de gratis activiteiten ook nog eens een kloek jaarboek voor met allerlei wetenswaardigheden over de Roerstreek (uit verleden en heden)
…dat het tweede minpunt veel onduidelijker is: de (Posterholtse) voorzitter Jack Geraeds betreurt in het jubileumartikel in de krant dat de Heemkundevereniging Roerstreek uit de raadsadviescommissie in Roerdalen is gezet: naar de reden daarvan moet de HVR gissen, zegt hij
…dat de gemeente Roerdalen – als toeristische gemeente –een vereniging als HVR juist in de armen zou moeten sluiten…
…dat die wijsheid wellicht nog komt boven drijven in dit lopend jaar zodat het gouden jubileum van de HVR ook goudomrand wordt
…dat het ook een terecht eerbetoon zou zijn voor de HVR-werkers van het eerste uur onder aanvoering van wijlen Piet Gootzen uit Melick
…dat toch al menigeen in met name Posterholt terugkijkt naar het verleden toen – we schreven het al eerder – Postert een leidende rol had in de Roerdalen (lees: Roerstreek) en die thans lijdend lijkt…: van plek 1 naar plek 6: zo is al een onderwerp voor de carnavalsoptocht 2017 van de Biemosje bedacht….
…dat we hier toch ook positief moeten blijven want de gemeente nodigt elke inwoner uit om per kerkdorp mee te praten over de keuzes van Roerdalen in het heden en in de toekomst
…dat dat gebeurt onder het motto: wat kan samen en wat kan beter of anders
…dat dat een hoopvol motto is en u bent welkom om daarover mee te praten: 8 februari is de eerste bijeenkomst en wel bij Vurenhof in Posterholt en tweede donderdag 9 februari in De Harch te Herkenbosch: aanvang telkens 19.30 uur – einde 21.30 uur; de andere kerkdorpen komen later aan bod
…dat u hierover meer info kunt vinden op www.roerdalen.nl/toekomstroerdalen
…dat we nog even terug gaan naar het verleden want historici zweren altijd bij het motto: geen toekomst zonder verleden
…dat Postert toch al mager bedeeld is met blijvende ijkpunten uit het verleden, maar die zijn er wel nog, zij het mondjesmaat
…dat we in dat kader hopen dat er toch nog wat overeind blijft van het oude raadhuis aan de Hoofdstraat: inpassen in het bouwplan of …heeft de architect van het plan aldaar de slopersbal al bijna geheven?
….dat Posterholt toch al slecht bedeeld is met historische en gedenkwaardige overblijfselen uit het verleden, behalve een torenspits van het Ursulinen-klooster, een Christus Koningbeeld tussen kerk en KA-huis en 2 gedenkstenen op het eind van het dorp: 1 tussen Vlodrop en Posterholt in het Angesterveld en 1 op de driepsrong van wegen bij de Varsten
…dat we ons afvragen: waar is de herinnering (behalve in straatnamen) aan de Witte Molen, de Zwarte Molen, de beroemde zijdeproductie van de textielfabriek, het verdwenen “poortmonumentje” bij huize Annendael, bij zwembad/speeltuint ’t Hitje, van de landelijke leraressenopleiding voor huishoudscholen met in en externen uit het hele land bij de Zusterds Ursulinen, het boerenleven in het algemeen met diverse hoeves in Postert, de industrie, en bijv. de melkfabriek? ( en op sportgebied de topjaren van handbalclub HCP)?
…dat we aangaande de melkfabriek (ook wel de “Sjtoum” genoemd) , die schuin tegenover garage Bustin aan de Roermondseweg lag, een gebrandschilderd raam onder ogen kregen (zie foto) , in bezit van Toos Schmitz-Graus, die er als kind tegenover woonde en er soms speelde, en nu graag wil weten wie de maker is van het gebrandschilderd raam
…dat vroeger in het woongedeelte van de Sjtoum melkfabriekdirecteur Sliepen met zijn familie woonde en in de oorlog de Duitse bezetter, en daarna ook de families Palmen, Cuijpers en Evers
…dat we volgende week een belofte van vorige week inlossen over de belangrijkste sportdata dit jaar
…dat we de ogen de komende tijd ook richten op vasteloavend want vrijdag as (10 febr) is de finale van het Limburgs Vasteloaves Konkoer (live op L1 tv vanaf 20 uur) met La Bamba, , een weekend later de Bonte Avond van de Biemosje en weer een week later is het Vastelaovend met op woensdag 1 maart al aswoensdag
….dat we besluiten met Posters dialect: eine joetser (= een schooier); krutsj (= achterblijver in de groei); kletsjreem (= dropveter); eumke (= oud mannetje); det werk floept neet( = dat werkt vlot niet); handjvaeger en bleek (= stoffer en blik).
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)Posted in: algemeen, roerdalen