pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 7, 2017 1:53 pm Lees verder →

WMO-adviesraad Roerdalen 10 mei bijeen: agenda en belangstellenden welkom

Rroerdalen – De eerstvolgende vergadering Wmo-raad Roerdalen is as 10-05.2017
Eerst een voorstellingen:
Wie zitten in de raad en hoe luidt volgens hunzelf hun n taak?

Jo Haenen:
Als Wmo-raadslid zet ik mij in voor een mens- gerichte en eerlijke uitvoering van de nieuwe Wmo. Het uiteindelijke succes wordt bepaald door de samenwerking tussen de gemeente en alle andere betrokkenen. We zijn dus samen aan zet.

Riny Mulders:
Samen, burgers en overheid, moeten we er zijn voor elkaar in onze dorpsgemeenschap, ieder met een eigen verantwoordelijkheid, naar eigen kracht en vermogen.

AaAns Vincken:
Als lid van de Wmo-raad kijk ik over de schouder van de gemeenteraad mee naar de plannen die de gemeente maakt voor de toekomst.

Ria Wingen:
Voor mij is het belangrijk om ook als gepensioneerde zinvol deel te nemen aan de samenleving. Ik wil vanuit persoonlijke en beroepsmatige ervaringen de menselijke maat inbrengen bij het vormgeven van de Wmo.

Jan Broeke:
Het streven is dat goede en op maat geboden zorg voor iedereen en altijd beschikbaar dient te zijn en te blijven.

John Nissen:
De Wmo wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de maatschappij. De kans dat mensen dan vereenzamen is echter bijzonder groot en daarom wil ik mij hiervoor inzetten.

Piet Wolters:
Door het vele verenigingswerk kom ik ook in aanraking met mensen die actief zijn in het verenigingsleven en op enig moment zorg nodig hebben. Belangrijk is hoe mensen dan toch actief kunnen blijven, ook in het verenigingsleven”.

Jo van Horen:
Ik wil vanuit een positief kritische blik alle maatregelen/mogelijkheden van de Wmo bekijken om het ´´meedoen´´ aan onze samenleving voor iedereen mogelijk te maken.

Piet Moors:
Mijn maatschappelijke betrokkenheid zet mij aan om ook op het omvangrijke terrein van de Wmo een trekkersrol te vervullen.

Vergaderingen
agenda Vergadering in mei 2017
10.05.2017
De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad Roerdalen staat gepland op woensdag 10 mei 2017 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in het gemeentehuis (kamer 018)
Agendapunten
Opening door voorzitter Piet Moors
Concept notulen en actie/besluitenlijst dd 12-4-2017
Getekende klachtenregeling,
Beschermd wonen,
Mantelzorg, respijtzorg, mantelzorgcompliment e.d. Björn Maessen, mantelzorgondersteuner, is aanwezig om vragen te beantwoorden.
In/Uit gaande post/mails : Inkomend ter kennisgeving :
Jaarverslag 2016 EIK punt en OCO, welke Ans ontvangen heeft en bekeken.
EIK=Ervaringen Informatie Klachten
OCO=Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning
Wat er verder nog ter tafel komt / rondvraag :
– O.a. terugblik Toekomstgesprek 20 april 2017 in de Apollohal
– Voorbereiding evaluatie met wethouder en verdere uitgewerkte ideeën voor agendering 2e halfjaar
– Bijpraten stand van zaken BMV2´s, .
SluitingPosted in: algemeen, roerdalen