By juni 13, 2012 12:11 pm Lees verder →

Zoals verwacht: gemeenteraad Roerdalen nu met 4 wethouders; Ramakers en Verheijden nieuwkomers in college

Roerdalen – De gemeente Roerdalen krijgt voor de resterende 1,5 tot 2 jaar niet alleen 4 in plaats van 3 wethouders, maar ook is het coalitieprogramma drastisch aangepast op verschillende terreinen, zoals bijv. voor de verenigingen (subsidies) en de minima. Het kan zelfs gebeuren dat onderdelen die de raad de voorbije periode vast stelde, teruggedraaid worden.
Dat viel te beluisteren dinsdagavond in een extra raadsvergadering Roerdalen toen onder meer de nieuwe wethouders gekozen en beëdigd werden.
Overigens moesten de twee zittende wethouders (Chrit Wolfhagen en Jan Teuwen) formeel ook herkozen worden vanwege hun rechtspositie (tot nu toe beiden 1 fte) want alle vier de wethouders gaan parttime aan de slag en worden per persoon 0,75 fte. Hoe de portefeuilleverdeling wordt, gaat het college van B en W onderling nog uitmaken en is officieel nog niet bekend. De twee nieuwe wethouders zijn Jan Ramakers (Jongerenlijst) en Tjeu Verheijden (Roerstreek Lokaal)

De nieuwe coalitie bestaat nu uit: CDA (5 zetels) met zittend wethouder Wolfhagen, de fractie Praktische Politiek (2 zetels) met zittend wethouder Jan Teuwen en verder dus Roerdalen Lokaal (6 zetels) en Jongerenlijst( 2 zetels), met resp. de nieuwe wethouders Jan Ramakers en Tjeu Verheijden.
De coalitie heeft een ruime meerderheid in de raad met 15 van de 19 zetels.
Dinsdag werden er tijdens de stemrondes steeds 18 stemmen in totaal uitgebracht omdat een raadslid van Roerstreek Lokaal afwezig was.
Wethouder Wolfhagen werd gekozen met 15 stemmen voor en 3 blanco; wethouder Teuwen met 14 stemmen, 3 blanco en 1 tegenstem; wethouder Ramakers met 14 voor en 4 blanco en wethouder Verheijden met 15 voor en 3 blanco.
Een van de blanco-stemmen was afkomstig van Democraten Roerdalen ( 1 zetel) omdat deze partij dat in een stemverklaring had uitgelegd: zij voelde zich onvoldoende betrokken bij de nieuwe coalitie-onderhandelingen maar wil zich constructief doch kritisch blijven opstellen tegenover de nieuwe coalitie.

Er werden nog meer verkiezingen in deze raadsvergadering gehouden.
Als opvolger van Jan Ramakers als plaatsvervangend voorzitter van de raad werd Marcel Schmitz (Jongerenlijst) gekozen en een aantal commissies werden verder opnieuw bemand.
Door het doorstromen van de raadsleden Ramakers en Verheijden naar de wethouderszetel werden in hun plaats beëdigd: Jacqueline Aelen bij de Jongerenlijst en Karin Hermans bij Roerstreek Lokaal. En nog een vrouwelijk raadslid deed haar intrede in deze vergadering, dat ook werd beëdigd: Eugenie Cuypers volgt CDA-er Huub Willems op die uit de raad is gestapt omdat hij 65 is en stopt.
Daarmee is een vrouwelijke inhaalslag gemaakt in de raad Roerdalen: 3 vrouwelijke raadsleden zijn er in een klap bijgekomen; nu zitten er 5 vrouwen in de raad.

Een nieuwe coalitie in Roerdalen was nodig omdat de vroegere coalitiepartijen CDA en PP geen vertrouwen meer hadden in de VVD met wethouder Herman Nijskens, die overigens dinsdagavond een aandachtig toeschouwer was op de publieke tribune. De VVD zou achter de rug om van de toenmalige coalitiepartners heimelijk aan de slag zijn gegaan met toenmalig oppositie-partij Roerstreek Lokaal. Dat leidde ook weer tot een breuk binnen de fractie van de liberalen en Marjo Thevissen zich afsplitste van de VVD en thans als eenmanspartij verder gaat. Uiteindelijk kostte het Nijskens de kop.
(JB)Posted in: roerdalen